Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

În data de 30.09.2016 s-a desfășurat la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu concursul pentru ocuparea postului de cercertător științific, gradul III, domeniul istorie, specialitatea istorie contemporană. În urma probelor de concurs candidatul dr. Corneliu Pintilescu a obținut 100 de puncte din 100 posibile.

În ședința din data de 11 octombrie 2016, Consiliul științific al Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu a hotărât, cu 5 voturi din 5, validarea rezultatului obținut de către domnul dr. Corneliu Pintilescu și a acceptat conferirea titlului de cercetător științific gradul III domnului Corneliu Pintilescu.

Anunțul privitor la rezultatul concursului.