Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

În data de 4 februarie 2016, la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu s-a desfăşurat concursul pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific gradul III, în domeniul istorie, specialitatea cultura și istoria sașilor din Transilvania. Cu acest prilej, în urma probelor de concurs, candidatul Liviu Cîmpeanu a obţinut 100 puncte din 100 posibile.

În şedinţa din 4 februarie 2016, pe baza raportului preşedintelui comisiei de concurs, Consiliul Ştiinţific al Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu a hotărât, cu 6 voturi din 6, validarea rezultatului obţinut de către candidatul Liviu Cîmpeanu şi a propus conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul III domnului Liviu Cîmpeanu.

Anunțul privitor la rezultatul concursului vezi aici.