Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Atlas istoric al oraşelor din România / Städtegeschteatlas Rumäniens
Seria C, Transilvania / Reihe C, Transsylvanien

 

Fascicula 1 – Sighişoara / 1. Lieferung – Schäßburg

Text: Paul Niedermaier
Hărţi: Reinhold Gutt, Simona Bondor
Academia Română. Comisia de Istorie a Oraşelor din România – Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000, XII+12 p. + 10 hărţi + o stampă.


 

Fascicula 2 – Sebeş / 2. Lieferung – Mühlbach

Text: Dan Dumitru Iacob (coord.), Paul Niedermaier, Judit Pál, Zeno‑Karl Pinter, Mihaela Sanda Salontai
Hărţi: Simona Bondor
Traducere: Sigrid Pinter şi Gudrun-Liane Ittu
Academia Română. Comisia de Istorie a Oraşelor din România – Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004, XIV+14 p. + 10 hărţi + o stampă.


 

Fascicula 2 – Târgu Secuiesc / 3. Lieferung Neumarck (Kézdivásárhely)

(în pregătire)