Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

În urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de promovare pentru funcția de referent de specialitate gradul IA, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu (ICSU Sibiu) al Academiei Române, Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 24/15.11.2017, comunică următoarele rezultate:

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Situaţie dosar       înscriere candidat

Observaţii

1

Hopârtean Mioara-Corina

ADMIS

Dosar complet; îndeplineşte cerinţele de participare la examen.

 

Proba scrisă se va susţine în data de 19.12.2017, la sediul ICSU Sibiu din B-dul Victoriei nr. 40, începând cu ora 1000. Timpul alocat probei este de 3 ore. Candidații sunt rugați să se prezinte la sediul ICSU Sibiu cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate în original.

Informații suplimentare: tel. 0269-212604, Bulevardul Victoriei, nr. 40 și din fișierul alăturat.