Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Ca urmare a parcurgerii tuturor etapelor prevăzute în calendarul de desfășurare a concursului de ocupare a postului de referent de specialitate gradul IA în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, candidații au obținut următorul punctaj final (calculat ca medie aritmetică a tururor probelor):

Nume candidat

Proba scrisă

Proba practică

Interviu

Punctaj final

Observații

Ignat Valentina-Roxana

64,50 p

93,85 p

97,67 p

  85,34 p.

ADMIS

Cozgarea Mirela-Viorela

79,67 p

91,77 p

72,33 p.

  81,26 p.

RESPINS

Fântână Elena

73,17 p

89,44 p

75,00 p.

  79,20 p.

RESPINS

 

Rezultatele finale vor fi comunicate candidaților.

Câștigătorul concursului de ocupare a postului de referent de sprecialitate gradul IA este candidatul care a obținut punctajul cel mai mare, respectiv dna Ignat Valentina-Roxana.

În conformitate cu art. 40, alin. (1) din HG nr. 286/2011, dna Ignat este obligată să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale. Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat ≪admis≫ la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului.

Pentru anunț vezi aici.