Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Ca urmare a parcurgerii etapelor prevăzute în calendarul de desfășurare a concursului de promovare pentru postul de referent de specialitate gradul IA candidatul a obținut următorul punctaj final :

Nume candidat

Punctaj probă scrisă

Observații

Hopârtean Mioara Corin

89,67 puncte

ADMIS

Pentru rezultatul final al concursului de ocupare a postului de referent de specialitate gradul I vezi aici.