Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Rezultatele finale obținute de candidatul prezentat la concursul organizat în vederea ocupării unui post de Cercetător Științific II, normă întreagă, perioada nedeterminată, din domeniul Istorie, specialitatea Istoria orașelor și istoria culturii – imagini istorice ale orașelor, în cadrul Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, se pot găsi aici.