Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Call for papers

Comisia de Istorie a Orașelor din România organizează, în colaborare cu Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei sesiunea

Mărirea și decăderea orașelor

Cluj-Napoca, 20–22 iunie 2024

Repere tematice

Apariția, dezvoltarea și decăderea orașelor sunt fenomene care au marcat istoria din cele mai vechi timpuri, având un impact major și în prezent. Subiectul este unul extrem de generos și permite abordări din multiple perspective pentru specialiști din domenii precum: istorie, arheologie, istoria artei, arhitectură și urbanism, demografie, științe economice și juridice etc.

Pornind de la aceste considerente, organizatorii sesiunii anuale a CIOR așteaptă propuneri de comunicări subsumate temei generale a manifestării, care ar putea să trateze aspecte privitoare la:

  • Geneza și dezvoltarea orașelor din perspectivă arheologică;
  • Rolul factorului economic în dezvoltarea și decăderea orașelor (comerț, industrializare vs. dezindustrializare etc.);
  • Căi și mijloace de transport și impactul lor asupra dezvoltării/decăderii orașelor;
  • Factorii politici și militari;
  • Politică și ideologie - impactul asupra evoluției unor centre urbane;
  • Factori demografici, migrație, epidemii, catastrofe naturale etc.;
  • Reflectarea dezvoltării și decăderii orașelor în arhitectură, urbanism, planimetrie, cadastru etc.;
  • Patrimoniu și moștenire culturală, orașe dispărute.

Reperele prezentate sunt orientative, tema sesiunii fiind suficient de generoasă pentru a include și alte aspecte. Cele mai bune lucrări vor fi publicate în revista Historia Urbana (indexată BDI și evaluată în categoria B CNCS).

DETALII ORGANIZATORICE

Cazarea (pentru zilele 20/21 și 21/22 iunie) și mesele vor fi asigurate de către organizatori, iar costurile de transport vor fi suportate de către participanți. Pentru participanții care din motive obiective doresc să participe on line, în urma acceptării propunerii lor de prezentare, organizatorii asigură platforma tehnică necesară.

DATELE DE ÎNSCRIERE LA SESIUNE

Pentru înscrierea la sesiune, vă rugăm să ne trimiteți titlul comunicării, însoțit de un rezumat de maximum 300 de cuvinte, până la data de 15 mai 2024. Înscrierile pot fi trimise prin e-mail la adresele nicolaescu@icsusib.ro și iacob@icsusib.ro și trebuie să conțină numele și prenumele, titlul științific, instituția unde își desfășoară activitatea, numărul de telefon și adresa de e-mail ale autorului comunicării. Menționăm că timpul alocat susținerii unei comunicări este de circa 20 de minute.