Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

GAZETELE POPORALE ROMÂNEȘTI DIN TRANSILVANIA DE LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XIX-LEA: ÎNTRE EDUCAȚIE CULTURALĂ ȘI POLITICĂ

ACRONIM: GAZPOPTRANS
GAR-UM-2019-II-2.7-2

 

Coordonator proiect: Nicolae-Alexandru Nicolaescu

Membru: Julia Derzsi


Obiectivul proiectului: evaluarea istoriografiei româneşti şi străine referitoare la gazetele poporale și analiza critică și comparată a acestora, cu un deosebit accent asupra literaturii de specialitate din Centrul și Sud-Estul Europei, pentru a identifica în ce măsură acestea erau sau nu similare.


Descrierea proiectului:

Subiectul proiectului este reprezentat de cercetarea gazetelor poporale românești din Transilvania, care au încercat să traducă mesajele și expresiile academice în cuvinte pe înțelesul țăranilor, folosindu-se de un nivel discursiv ușor, în concordanță cu nivelul educațional al țăranilor români. Gazetele poporale românești au avut ca principale scopuri educarea mulțimilor țărănești, familiarizarea lor cu noțiunile politice, morale și economice de bază, propaganda politică și controlul ideologic exercitat la baza societății. De asemenea, pentru realizarea dezideratelor propuse au publicat articole de popularizare cu un conținut variat, de la simple sfaturi agricole la indicații despre modul de folosire a mașinilor agricole și de la rubrica literară până la cea de modă. Prin proiectul de față ne dorim să analizăm tipologia acestui fel de publicație adresată mediului țărănesc și să evidențiem care au fost deosebirile lor față de celelalte tipuri de publicații. Nu ne vom limita doar la inventarierea gazetelor ci vom urmări în ce măsură ele și-au atins scopul de educație culturală și propagandă politică, relevând ponderea scopurilor educaționale sau politice. Modul prin care gazetele poporale românești din Transilvania au reușit sau nu, spre finalul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, să creeze un sistem de diseminare al informațiilor culturale și politice în mediul rural românesc va fi și el evidențiat. Demersurile trebuie comparate cu acțiunile asemănătoare ale celorlalte naționalități din centrul și sud-estul european, pentru că procesul de susținere a unei prese dedicate mediului țărănesc a fost unul generalizat în acest spațiu. În altă ordine de idei, dorim să vedem măsura în care educarea și informarea păturii țărănești central și sud-est europene a dus la formularea cererilor politice și educaționale din perioada respectivă.

Din punct de vedere metodologic, demersul nostru se încadrează cercetării calitative fără a ignora cercetarea cantitativă acolo unde ea se impune: cercetarea de arhivă (arhivele centrale și județene); cercetarea gazetelor poporale și a periodicelor epocii; a materialelor cu accent de popularizare asemănător gazetelor poporale precum calendarele și broșurile populare.


Rezultate

I. Participări la conferințe naționale:

1. Alexandru Nicolaescu, Abordările tematice ale gazetelor poporale românești din Transilvania de la finalul secolului al XIX-lea, comunicare prezentată la Simpozionul Granturilor Academiei Române (SGAR-2020), București, 26–27 noiembrie 2020.

2. Alexandru Nicolaescu, Discursul gazetei poporale Cărțile săteanului roman (18761886), comunicare prezentată la sesiunea anuală a Institutului de Cercetări Socio‑Umane Sibiu, cu tema „Științele socio-umane la începutul mileniului al III-lea”, ediția a XII‑a, Sibiu, 4 decembrie 2020.

3. Alexandru Nicolaescu, Gazetele poporale românești din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Între educație culturală și politică, comunicare prezentată la Simpozionul Granturilor Academiei Române (SGAR-2021), București, 25–26 noiembrie 2021.

4. Alexandru Nicolaescu, Presa dedicată lumii rurale românești din Transilvania. Evoluția editorială și tematică a gazetelor poporale din a doua parte a secolului al XIX-lea, comunicare prezentată în cadrul panelului „Presa dedicată mediului rural din a doua parte a secolului al XIX-lea și din prima jumătate a secolului al XX-lea”, organizat în cadrul sesiunii anuale a Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, cu tema „Științele socio-umane la începutul mileniului al III-lea”, ediția a XIII-a, Sibiu, 10 decembrie 2021.

5. Julia Derzsi, Gazete locale secuiești de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Asemănări și deosebiri, comunicare prezentată în cadrul panelului „Presa dedicată mediului rural din a doua parte a secolului al XIX-lea și din prima jumătate a secolului al XX-lea”, organizat în cadrul sesiunii anuale a Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, cu tema „Științele socio‑umane la începutul mileniului al III-lea”, ediția a XIII-a, Sibiu, 10 decembrie 2021.

II. Participări la conferințe internaționale:

1. Alexandru Nicolaescu, Implicarea presei în modernizarea lumii rurale. Studiu de caz: gazetele poporale românești din Transilvania de la finalul secolului al XIX-lea, comunicare prezentrată la panelul „P.4. Modernizarea între succes și eșecuri (I)”, organizat în cadrul Conferinței internaționle „Modermism, mdernizare, modernitate. Perspective istoriografice și metodologice”, organizatori Institutul de Istorie „George Barițiu”, Universitatea Babeș-Bolyai – Centrul de Studiere a Populației, Cluj-Napoca, 13–15 octombrie 2021.

III. Articole publicate

1. Alexandru Nicolaescu, The daily life of Transylvanian Romanians in Astra’s preoccupations. Case study – Transylvania magazine (1868–1914), în „Acta Musei Naponcesis. Historica”, nr. 57/II, 2020, p. 205216 (indexată ERIH PLUS).

2. Alexandru Nicolaescu, Discursul gazetei poporale Cărțile săteanului roman (18761886), în „Anuarul Institutului de Cercetări Socio‑Umane Sibiu”, vol. XXVIII, 2021, p. 5–36, (indexată ERIH PLUS).

3. Alexandru Nicolaescu, The Romanian Newspapers Published for Peasants from Transylvania in the Second Half of the Nineteenth Century: A Theoretical and Thematic Approach, în „Transylvanian Review/Revue de Transylvanie”, vol. XXXI, nr. 4 (winter 2022), p. 3–28. (indexată Web of Science)

4. Alexandru Nicolaescu, Implicarea presei în modernizarea lumii rurale. studiu de caz: gazeta poporală Șezătoarea (1875–1882), în „Anuarul Institutului de Istorie «G. Barițiu». Series Historica”, tomul LXI, Supliment nr. 2, 2022, p. 115–128.

IV. Organizarea secțiunii: „Presa dedicată mediului rural din a doua parte a secolului al XIX-lea și din prima jumătate a secolului al XX-lea”, organizat în cadrul sesiunii anuale a Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, cu tema „Științele socio-umane la începutul mileniului al III-lea”, ediția a XIII-a, Sibiu, 10 decembrie 2021. Secțiunea a cuprins cinci prezentări bazate pe analiza presei dedicate mediului rurual, susținute de specialiști ai problematicii.

Eroare | Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Eroare

Situl a întâmpinat o eroare. Încercaţi din nou.

Mesaj de eroare

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/yacob/public_html/includes/bootstrap.inc:1692) în drupal_send_headers() (linia 1551 din /home/yacob/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Error: Call to undefined function mail() în DefaultMailSystem->mail() (linia 79 din /home/yacob/public_html/modules/system/system.mail.inc).