Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Între informare și educație culturală. Presa românească din Transilvania în perioada 1867-1918
Between disseminating information and cultural education. Romanian press in Transylvania between 1867-1918

acronim EDCULTPRES
cod PN-III-P1-1.1-PD-2019-0412

Coordinator proiect: Nicolae-Alexandru Nicolaescu

Prin intermediul acestui proiect se dorește analiza procesului de educație culturală susținut de presa românească din Transilvania perioadei 1867-1918. Cercetarea va fi organizată pe trei nivele: cadrul în care au apărut, au funcționat și au fost difuzate periodicele; impactului lor asupra populației căreia i se adresa; funcționarea lor ca un canal de comunicare dinspre elită către majoritatea pe care dorea să o reprezinte. Evaluarea importanței presei ca mijloc de educație culturală la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, poate duce la concluzii importante legate de cooperarea dintre elite și marea majoritate a populației

Mai multe informații despre proiect pot fi consultate pe site-ul https://edcultpres.ro/