Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Rezultat concurs referent de specialitate gr. I.

Ca urmare a parcurgerii tuturor etapelor prevăzute în calendarul de desfășurare a concursului de ocuparea a postului de referent de specialitate gradul I candidații au obținut următorul punctaj final (calculat pe media aritmetică a tuturor probelor):

 

Nume candidat

Punctaj probă scrisă

Observații

Rezultat interviu - concurs referent de specialitate gr. I.

În data de 05.07.2017, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu a organizat interviul în vederea ocupării postului de referent de specialitate gradul I. În cadrul interviului s-au prezentat: Dorobăț Mihaela Elena și Slavu Mira Teodora. În urma interviului, candidații au obținut următorul punctaj:

 

Nume candidat

Rezultat proba practică - concurs referent de specialitate gradul I.

În data de 29.06.2017, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu a organizat proba practică a concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate gradul I. În cadrul probei practice s-au prezentat: Dorobăț Mihaela Elena și Slavu Mira Teodora. În urma probei practice, candidații au obținut următorul punctaj:

Nume candidat

Rezultat proba scrisă - referent de specialitate gradul I

În data de 23.06.2017, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu a organizat proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate gradul I. În cadrul probei scrise s-au prezentat: Slavu Mira Teodora, Dorobăț Mihaela Elena, Anisie Alina Elena. În urma probei scrise, candidații au obținut următorul punctaj:

Nume candidat

Concurs pentru ocuparea postului de referent de specialitate I - proba scrisă

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu organizează în data de 23.06.2017, ora 10oo, proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea unui post de referent de specialitate, gradul I.

În urma etapei de selecție a dosarelor de concurs, încheiată în data de 15.06.2017, dosarele candidaților Dorobăț Mihaela-Elena, Anisie Alina-Elena, Dobre Mihaela, Slavu Teodora-Mira, Mircea Silvia-Maria au fost admise pentru etapa următoare.

Anunț concurs – referent de specialitate, gradul I

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de referent de specialitate, gradul I, după cum urmează: proba scrisă în 23.06.2017, ora 1000, proba practică în 29.06.2017, ora 1000 și interviul în 05.07.2017, ora 1000.

Conferința internațională

Kirche und Bevölkerung auf dem Dorf in Siebenbürgen – Rahmen- und Rezeptionsbedingungen sowie Einflüsse von Gesellschaft, Ethnie, Kirche und Politik im Reformationsjahrhundert

Anunț editorial

De curând, în cadrul sectorului de etnologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, a fost editat volumul

Corespondență Ovidiu Bîrlea – Doina Blaga

ediție îngrijită și adnotată de Andreea Buzaș, cu o prefață de Ilie Moise.

Lectures in Archeology and History

Invitație la ciclul de prelegeri susținute de Prof. dr. Florin Curta, Dr. Lucia Curta și Drd. Matt Koval, University of Florida, Gainesville, USA.

 

Apel la contribuții – Conferința Națională a Tinerilor Cercetători, ediția a II-a

Romanian Association of Young Scholars, în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice – SNSPA, Institutul de Cercetare a Calității Vieții – Academia Română, Centrul de Cercetare în Etica Aplicată – Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, Facultatea de Relații Economice Internaționale – ASE

Pagini