Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gr. III – rezultatul interviului

În urma desfășurării în data de 11.09.2017 a interviului, probă efectuată în cadrul celei de-a treia etape a concursului organizat pentru ocuparea unui post de cercetător științific, gradul III, în domeniul istorie, specialitatea istorie contemporană –  istoria minorităților naționale, candidații au obținut următoarele rezultate:

Anunț concurs CS III – rezultatul probei scrise

În urma desfășurării în data de 4 septembrie 2017 a probei scrise, probă efectuată în cadrul celei de-a doua etape a concursului organizat pentru ocuparea postului de cercetător științific, gradul III, domeniul istorie, specialitatea istorie contemporană – istoria minorităților naționale, candidații au obținut următoarele rezultate:

Concurs CS III - rezultate selecția dosarelor

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu organizează în data de 04.09.2017, ora 10oo, proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea unui post de cercetător științific gradul III, domeniul istorie, specialitatea istorie contemporană – istoria minorităților naționale.

Concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific, gradul III – istorie contemporană

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific, gradul III., în domeniul istorie, specialitatea istorie contemporană – istoria minorităților naționale. Concursul se va desfășura conform Legii nr. 319 din 8.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitoril Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23.07.2003. Dosarele de concurs se depun la secretariatul Institutului până la data de 18.08.2017, ora 16.

Rezultat concurs referent de specialitate gr. I.

Ca urmare a parcurgerii tuturor etapelor prevăzute în calendarul de desfășurare a concursului de ocuparea a postului de referent de specialitate gradul I candidații au obținut următorul punctaj final (calculat pe media aritmetică a tuturor probelor):

 

Nume candidat

Punctaj probă scrisă

Observații

Rezultat interviu - concurs referent de specialitate gr. I.

În data de 05.07.2017, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu a organizat interviul în vederea ocupării postului de referent de specialitate gradul I. În cadrul interviului s-au prezentat: Dorobăț Mihaela Elena și Slavu Mira Teodora. În urma interviului, candidații au obținut următorul punctaj:

 

Nume candidat

Rezultat proba practică - concurs referent de specialitate gradul I.

În data de 29.06.2017, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu a organizat proba practică a concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate gradul I. În cadrul probei practice s-au prezentat: Dorobăț Mihaela Elena și Slavu Mira Teodora. În urma probei practice, candidații au obținut următorul punctaj:

Nume candidat

Rezultat proba scrisă - referent de specialitate gradul I

În data de 23.06.2017, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu a organizat proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate gradul I. În cadrul probei scrise s-au prezentat: Slavu Mira Teodora, Dorobăț Mihaela Elena, Anisie Alina Elena. În urma probei scrise, candidații au obținut următorul punctaj:

Nume candidat

Concurs pentru ocuparea postului de referent de specialitate I - proba scrisă

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu organizează în data de 23.06.2017, ora 10oo, proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea unui post de referent de specialitate, gradul I.

În urma etapei de selecție a dosarelor de concurs, încheiată în data de 15.06.2017, dosarele candidaților Dorobăț Mihaela-Elena, Anisie Alina-Elena, Dobre Mihaela, Slavu Teodora-Mira, Mircea Silvia-Maria au fost admise pentru etapa următoare.

Pagini