Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Biblioteca Institutului de Cercetări Socio Umane Sibiu

 

Biblioteca Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu este o bibliotecă de specialitate ce serveşte utilizatorii în scopul cercetării, informării şi documentării.


Program cu publicul

Marţi-Vineri: 11:00-15:00


Contact

Bulevardul Victoriei nr. 40; 550024 Sibiu; Tel: 0269-212604, Fax. 0269-216605
e-mail: biblioteca@icsusib.ro

Persoana de contact

Corina Cioltei-Hopârtean

Curriculum vitaeBiblioteca Institutului de Cercetări Socio-Umane deține un fond de peste 20.000 cărți de specialitate și reviste științifice din domeniile de activitate specifice instituției din care face parte: arheologie, istorie medievală, istorie modernă, istorie contemporană, istoria orașelor, etnologie și etnografie și dialectologie săsească.

Biblioteca oferă diverse colecţii de cărţi şi periodice care pot fi studiate pe baza cataloagelor, printre care:

 • Arhiva de fişe ale Dicţionarului graiurilor săseşti din Transilvania / Siebenbürgisch-Sächsisches  Wörterbuch, 2.000.000 de fişe.
   
 • Colecțiile periodicelor de bază editate în cadrul ICSU Sibiu:
  • Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane (1994-prezent);
  • Forschungen zur Volks- und Landeskunde (1959-prezent);
  • Historia Urbana (1993-prezent)
  • Studii și comunicări de etnologie (1992-prezent);
 • Colecţiile periodicelor şi ziarelor:
  • Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1853–1934),
  • Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1978–1941);
  • Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt (1874–1943).

Servicii

Biblioteca are o sală cu 18 locuri pentru cercetare, studiu, conferințe.

 • Consultarea tuturor publicaţiilor se realizează doar la sală, nu se face împrumut la domiciliu;
 • Biblioteca nu deţine fotocopiator, astfel fotocopierea unui număr limitat de pagini după colecţiile bibliotecii se poate realiza cu mijloacele de care dispun utilizatorii.

Începuturile actualei biblioteci coincid cu înfiinţarea Secţiei de Ştiinţe Sociale Sibiu a Filialei Academiei Române din Cluj în anul 1956, când s-a constituit primul fond de cărţi şi periodice, provenind din arhiva Dicţionarului graiurilor săseşti din Transilvania. Fondul iniţial s-a îmbogăţit şi s-a diversificat treptat cu cărţi primite de la Filiala din Cluj a Academiei Române. În anul 1970, când Secţia din Sibiu a devenit Centrul de Ştiinţe Sociale, biblioteca dispunea de aproximativ 3000 de cărţi şi periodice. Astăzi, biblioteca deţine un fond de peste 20.000 unități de bibliotecă, atât cărți de specialitate, cât și periodice. De-a lungul celor cinci decenii biblioteca s-a dezvoltat prin achiziţii, abonamente şi donaţii. La creşterea fondurilor de cărţi şi periodice au contribuit, într-o măsură apreciabilă, schimburile de publicaţii realizate prin intermediul revistelor editate în cadrul Institutului nostru: Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Historia Urbana și Studii şi comunicări de etnologie. Din punct de vedere al conţinutului, volumele deţinute de biblioteca Institutului se înscriu în domeniile: arheologie, istorie medievală, istorie modernă și contemporană, istoria oraşelor, etnologie, folclor, lingvistică, istorie/teorie/critică literară, sociologie şi filosofie. Totodată, biblioteca deţine şi un fond însemnat de cărţi şi publicaţii în limba germană, unele dintre ele cu o valoare documentară însemnată ce se datorează vechimii sau rarităţii lor: colecţia de documente Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, dicţionarul enciclopedic Der Grosse Brockhaus, dicţionarul tezaur al limbii germane Deutsches Wörterbuch al fraţilor Grimm, publicaţiile Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1853-1934), Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1978-1941), ziarul Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt (1874-1943), atlase lingvistice, dicţionare dialectale, cărţi şi broşuri scrise în graiuri săseşti şi o arhivă bogată de fişe (2.000.000 fişe) cu material lexicologic privind graiurile săseşti. Cules la începutul secolului al XX-lea din întreg spaţiul locuit de saşii din Transilvania, acest material lingvistic a constituit baza cercetării şi realizării Dicţionarului graiurilor săseşti din Transilvania - unic pe plan mondial şi naţional.

Actualmente, biblioteca este organizată pe domenii, iar în cadrul domeniilor, alfabetic, volumele fiind depozitate în bibliotecă sau în birourile cercetătorilor. Ca bibliotecă de specialitate cu circuit închis, ea este accesibilă nu numai cercetătorilor din cadrul instituţiei noastre, ci tuturor celor interesaţi: cercetători de la institute similare, muzeografi, cadre didactice, doctoranzi, studenţi etc.


 

 

 

 

CATALOG

titluri adăugate din 2016

NOU!

 

DONATORI