Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Societatea de Studii Transilvane. Secţia România a Cercului de Studii Transilvane Heidelberg / Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Heidelberg

În virtutea legăturilor vechi generate de scopurile şi obiectivele comune ale Institutului de Cercetări Socio-Umane cu asociaţia Cercul de Studii Transilvane (Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Heidelberg) din Germania, concretizată în colaborări, stagii de documentare şi numeroase manifestări ştiinţifice, desfăşurate încă din perioada comunistă, atât în cele două ţări, Germania şi România, cât şi în alte ţări europene, încă în anul 1993, s‑a înfiinţat o Secţie România a acestei organizaţii. Pentru a da mai multă coerenţă activităţilor specifice, s‑a hotărât transformarea secţiei într‑o asociaţie de sine stătătoare, cu statut juridic, care să continue activităţile specifice, inclusiv relaţiile cu asociaţia mamă, fapt realizat în anul 2000, sub denumirea de Societatea de Studii Transilvane, Sibiu. Asociaţia a organizat, însă, şi până acum, un număr substanţial de sesiuni ştiinţifice cu participare internaţională, contribuind la valorificarea rezultatelor în seria de cărţi Transilvanica.

Statutul Societăţii de Studii Transilvane


Asociaţia Civitas Nostra. Societate pentru Studiul Istoriei Oraşelor

În anul 2006 s‑a înfiinţat această Asociaţie, ce are ca scop sprijinirea cercetării istoriei oraşelor României. În îndeplinirea acestui scop sprijină cercetări multi- şi interdisciplinare, interetnice, realizate în spiritul înţelegerii şi toleranţei reciproce în context european. Prin ţelurile asemănătoare şi obiectivele comune, Comisia de Istorie a Oraşelor din România şi Asociaţia Civitas Nostra sunt două organisme paralele, care au o conducere comună: comitetul C.I.O.R. fiind şi comitetul director al asociaţiei. Asociaţia Civitas Nostra poate derula mijloace financiare şi să fie sponsorizată de unităţi bugetare.

Statutul Asociaţiei Civitas Nostra


Asociaţia Cercetarea sibiană

Asociaţia Cercetarea sibiană, a fost înfiinţată în anul 2006 cu scopul de a coagula principalele forţe de cercetare locale şi toţi specialiştii, de oriunde ar fi, interesaţi de cercetarea zonei de sud a Transilvaniei, de cercetarea relaţiilor interetnice, a comunităţilor multiculturale, de dezvoltarea acestora comparativ cu celelalte, de integrarea lor în spaţiul social-politic românesc şi european. De asemenea, asociaţia îşi propune să atragă un număr mai mare de tineri în activitatea de cercetare din domeniul ştiinţelor sociale şi umane, în ciuda dificultăţilor reale de toate genurile, care îndepărtează pe cei mai buni specialişti de acest sector de activitate.

Statutul Asociaţiei Cercetarea sibiană


 

 

Romanian Academy
Institute of Social Sciences
and Humanities Sibiu

Bulevardul Victoriei, No. 40,
550024, Sibiu, Romania
Phone: 0269-212604
Fax: 0269-216605
E-mail: secretariat@icsusib.ro