Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Serviciul administrativ

Contabilitate

Emilia-Mariana Cetean – contabil șef
Anca Letiția Leicu – inspector de specialitate IA
 

Resurse umane și achiziții

Valentina-Roxana Cruciat – referent IA


Secretariat

Adina-Simona Popa – referent I


Îngrijitoare

Mariana Ionescu


 

 

Arhivă

Marcel Iacob – contabil şef
 

 

Romanian Academy
Institute of Social Sciences
and Humanities Sibiu

Bulevardul Victoriei, No. 40,
550024, Sibiu, Romania
Phone: 0269-212604
Fax: 0269-216605
E-mail: secretariat@icsusib.ro